6 millioner forskjell på anbudene

Fylkesveg 848 på Rolla skal gjøres bredere og utbedres mellom Godvika og Skredan.0