14 utmeldt til nå! 30 har fått skjema

14 utmeldt til nå! 30 har fått skjema

MISTER STØTTE: Kirkeverge i Ibestad Frank Steinsvik kan bare registrere at kirka mister støtte i kommunen hans. Bortvelgeslen bispedømmereådet gjorde i ansettelsesaken rundt Einar Gelius har skapt bølger i øysamfunnet. FOTO: Privat.

Travelt for kirkevergen. Se også videontervju med Raymond Johnsen. menighetsrådsleder.0