Veterinærinstituttet blir i Harstad

Veterinærinstituttet blir i Harstad

 

Fylkestinger har sagt sitt. De ønsker å beholde dagens ordning.0