Varsler om mulige tap i Russland

Varsler om mulige tap i Russland

- Krisen i russisk økonomi har ført til store problemer for mange russiske banker. Dette berører også SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet. Vi har i dag sendt melding til børsen om at vi gjør en tapsavsetning på 300 millioner kroner på vår eksponering i Russland, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge. FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Det settes av 300 millioner i regnskapet for 20140