Statusrapport med stil

Statusrapport med stil

Fotojournalist Veronica Melå har over en periode tatt bilder for Harstad skipsindustri for å dokumentere en stolt historie for Harstad.Her et av hennes bilder fra HAMEK.

To topp-fotografer skal visualisere og dokumentere Harstads verkstedindustri0