Sjefsskifte FLA

Sjefsskifte FLA

Geir Morten Bentzen forlater sjefsstolen ved FLA etter snart fem år. Her ser vi oberstløytnant Torstein Svendsen fra Harstad overta sjefsjobben, og blir ønsket lykke til av Bentzen. I bakgrunnen ser vi generalmajor Rolf Erik Bjerk som foretok sjefsskiftet. FOTO: Knut Ivar Mikalsen

I dag inntok oberstløytnant Torstein Svendsen sjefsstolen ved FLA- Forsvarets Lønnsadministrasjon i Harstad0