Personlig gatelysservice

Personlig gatelysservice

Personlig service : I Harstad kontakter du Øyvind Markussen dersom det er feil med gatelysene FOTO: Knut Ivar Mikalsen

I Narvik må du sende epost til kraftselskapet på en fellesadresse, mens man i Harstad har en egen saksbehandler på gatelys0