Ny sjef for OD i Harstad

Ny sjef for OD i Harstad

Stig-Morten Knutsen (50)

Han får blant annet også ansvar for de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områdene (TFO)0