Motstridende styringsprinsipper i sykehusene et problem

Motstridende styringsprinsipper i sykehusene et problem

Illustrasjonsfoto: Universitetssykehuset i Nord Norge - Harstad FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

I helseforetakene møtes bedriftsøkonomiske og profesjonsbaserte styringsprinsipper under samme tak - ikke lett forenelige0