Lite gassfunn nordøst for Aasta Hansteenfeltet i Norskehavet

Lite gassfunn nordøst for Aasta Hansteenfeltet i Norskehavet

FOTO: Illustrasjon Statoil ASA

Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 528 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn0