Tenketank for Nord-Norge

Tenketank for Nord-Norge

 

Nordland akademi for kunst og vitenskap på Melbu har besluttet å opprette en tenketank for Nord-Norge med kunst og kultur som sentral drivkraft. Og motkraft. De har fått sterke navn med seg i tanken.0