Nordkloden, regjeringens fem hovedsatsningsområder i nord

Nordkloden, regjeringens fem hovedsatsningsområder i nord

FOTO: Regjeringen

Statsministeren og utenriksministeren i Hammerfest for å fortelle om fremtiden0