Gedigent olje- og gassfunn nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet

Gedigent olje- og gassfunn nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordøst for olje- og gassfunnet 7120/1-3 og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Oljedelen av funnet er på størrelse med, eller større enn Goliat som skal i drift neste år.0