Fylkesrådet gir tre millioner kroner til opprettelse av petro-klynger

Gjennom to vedtak har fylkesrådet i Troms tildelt 1,5 millioner kroner til petroleumsprosjekt både i Tromsøregionen og i Harstad/Lenvik.0