Fortgang i Hålogalandsvegen

Fortgang i Hålogalandsvegen

Kartet viser konseptet som er valgt i forbindelse med Hålogalandsvegen

Regjeringen tar grep0