Folketallet øker

Folketallet øker

+ 44 for Harstad i 2.kvartal 2014 FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Vi blir flere0