Folkemøte om Hagebyveien

Folkemøte om Hagebyveien

Folksomt : Det var cirka 50 som møtte opp i rådhuskantinen tirsdag kveld for å ta planforslaget fra Statens Vegvesen nærmere i øyesyn. FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Det var en lydhør forsamling, cirka 50 i tallet, som hadde møtt opp til Statens Vegvesen sitt informasjonsmøte tirsdag kveld i rådhuskantinen.0