Evenes øker

Evenes øker

Evenes øker FOTO: David Charles Peacock

Flere lufthavner med tilbakegang, men på Evenes øker trafikken0