Det investeres i Ibestad. Hamnvik får nytt sentrum!

Det investeres i Ibestad. Hamnvik får nytt sentrum!

NY SKOLE: Den gamle barneskolen skal skiftes ut med en ny.

Med stort og smått er det snakk om at det skal investeres for rundt 100 millioner kroner i Ibestad.0