Det er over. Vedtaket er gjort! Gratulerer!

Det er over. Vedtaket er gjort! Gratulerer!

 

Vedtatt i Fylkestinget0