Derfor haster det med å finne en gassløsning i nord.

Derfor haster det med å finne en gassløsning i nord.

AVVENTER LØSNING: Siden man ikke har infrastruktur til å håndtere gassen som tas opp fra Barentshavet ved oljeboring, må gassen reinjiseres ned i havbunnen igjen. Det gjør at utvinnerne trolig vil sette flere prosjekter på vent.

Norges neste oljeeventyr kommer i Barentshavet og Nord-Norge.0