-De rødgrønne bærer ansvaret

Forventer kompensasjon for Nord-Norge fra Erna0