Bestebodstad eller Bessebostad?

Bestebodstad eller Bessebostad?

Hva skal det stå på veiskiltene i Harstad?

Finn frem blodtrykksmedisinen og les de nye veinavnene i Harstad0