Krever sin rett til sykehjemsplass

Krever sin rett til sykehjemsplass

KREVER SIN RETT: Ivar Østberg( i midten) skriver på vegne av eldreråden ei Nord-Norge om retten til sykehjemsplass. Her sammen med representanter for eldreråd og pensonistforening i Harstad. Fra venstre: Liv Kristiansen, Hjørdis Bjerkås, Østberg, Jarle A. Larsen og Johanne Pedersen.

Eldrerådene i Nord-Norge sier klart fra0