Bedre næringsgrunnlag med Lille Venezia!

Bedre næringsgrunnlag med Lille Venezia!

Lille Venezia. Her er det de kjemper for.

Næringsaktører i senrum bekymret for fremtiden hvis feile grep blir tatt.0