”Wir haben dass problem”

”Wir haben dass problem”

DAS PROBLEM: Enkelte av havnas gjester har uttrykt misnøye med åpningstida til sanitærrommene som skal serve de som legger til kai i havna. Vår tegner Reidar Hansen lot seg inspirere til å lansere den maritime dassen i havnebassenget. FOTO: Reidar Hansen

Dupper du om bord i egen båt i gjestehavna i Harstad må du tenke deg om før du planlegger en tur på ”badet”.0