Voldsomme krefter i sving. 50 isolert på Tjeldøya

Voldsomme krefter i sving. 50 isolert på Tjeldøya

FOTO: Statens Vegvesen

Store vannmasser knuste veien0