Vogntog med fisk i full fyr. Kåringen stengt!

Sjåføren er kommet seg ut.0