Vil du ha gjort et skikkelig dagsverk?

Vil du ha gjort et skikkelig dagsverk?

Elever fra tredjeklassen på idrettslinja på Rå forbereder seg til Operasjon dagsverk.

29. oktober tar de i et tak for ungdom i Latin-Amerika.

Fotograf: Elise Marie Helsingeng

Da ringer du Rå videregående0