Vel 2 mill. kr til næringsutvikling i Kvæfjord

Fikk penger til pilotprosjekt0