Utsetter veiutbedring i Ibestad

Utsetter veiutbedring i Ibestad

Det er denne delen av vegen som omfattes av prosjektet.

Sikkerthetsmesseige hensyn gjør at 848 ikke blir utbedret i sommer.0