Utnevnt i dag

Utnevnt i dag

Vakt for Arctic Race i Harstad for to år siden. Vakt for halve Nord-Norge fra i dag.

Elisabeth fylkesmann for Troms og Fiunnmark.0