Utkastelsen opprettholdes! At de blir så gamle en av årsakene...

Utkastelsen opprettholdes! At de blir så gamle en av årsakene...

Smitt og Smule er nå også via vetdak i Kvæfjord kommunes levekårsutvalg offisielt kastet ut av aldershjemmet på Borkenes.

Levekårsutvalget i Kvæfjord har bestemt seg.0