Utforkjøring med store matereille skader

Det meldes om svært glatte veier rundt i distriktet0