Utfor veien på Rombaksveien

Utfor veien på Rombaksveien

Bilen som gikk i grøfta på Rombaksveien. Det er glatte veier som man ser
FOTO Politiet

Fører var ved besvissthet da hjelpen kom0