UP-bil involvert i møteulykke

Bil som fikk sleng kolliderte med politiet på Vollstad. Tre skadde sendt til UNN-Harstad.0