Tunnelen er 1000 meter på veg

Tunnelen er 1000 meter på veg

 

Det går seg til i Bjarkøyforbindelsene0