Trafikklysene ved Byskolen i Harstad er ute av drift i to uker.

Trafikklysene ved Byskolen i Harstad er ute av drift i to uker.

Det blinker gult FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Stor feil i styringssystemet0