Tørr sommer gir varierte avlinger

Tørr sommer gir varierte avlinger

Ferdig pakka rundballer på lager hos gårdbruker Gunnar Fredriksen på Kilhus. FOTO: Gunnar Fredriksen

En tørr juli har ført til tørkeskader og dermed redusert avling.0