To personer bekreftet omkommet. Var fra Liland

To personer bekreftet omkommet. Var fra Liland

Det er store køer på begge sider av ulykkesstedet. Som man ser, ambulansehelikopter er på plass, pluss alle nødetater. En melkebil og minst en personbil skal være involvert.
Foto: Tipser

Navnene på de omkomne frigitt.0