To omkommet i kollisjon mellom vogntog og personbil

Dødsulykken skjedde litt nord for Heia i Balsfjord.0