Tillater helikopter

NGU er gitt tillatelse til landing med helikopter i forbindelse med kartlegging og overvåking av ustabile fjellområder i Ibestad.0