Tilbakeviser "spikeren i kista"

Tilbakeviser

SOM FØR: Freddy Haugen i Boreal Transport garanterer at oppsigelsen av kaiespeditører ikke kommer til å gå ut over regulariteten til hurtigbåtene.

– Det er ikke kaiekspeditøren som avgjør om vi kan legge til på Krøttøy. Det er været!0