Tilbake til normalen

Tilbake til normalen

 

Veien mellom Sør-Rollnes og Hamnvik åpen for fri ferdsel0