Tid for forandring

Tid for forandring

HAR GODE RÅD: Christel Boquist gir gode råd om interiør i morgendagens papirautgave av Hålogaland avis.
Foto: Hanne Gideonsen

Hva er trenden innenfor interiør?0