Tett drenering laget demning

Tett drenering laget demning

Addny Elisabeth Dalen forteller at det ikke ble noen skole på barna fra "andre siden" av utrasningen

Veien brast, og ingen kom seg på skolen0