Taxiene får ikke egne brikker for stengebommer

Taxiene får ikke egne brikker for stengebommer

 

Ønsket å kjøre helt frem til husene hvor kunden trenger assistanse.0