Tatt med et halvt tonn fisk

Tatt med et halvt tonn fisk

 

Polakk stoppet på grensen0