Sveitsere skal bygge broene

Sveitsere skal bygge broene

Implenida har tidligere bygget Gryllefjordbrua (bildet). Nå får bruene mellom Sandsøy og Grytøy. FOTO: Implenida, pressefoto

Vant anbudet med minst mulig margin.0