Svært lav ledighet i Troms. Langt under landsggjnomsnittet.

PRESSEMELDING NAV: Gratangen og Ibestad med flest arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken.0